poniedziałek, 13 lipca 2009

BIBWEB - kurs internetowy dla bibliotekarzy

Siedmiu pracowników naszej sieci bierze udział w internetowym kursie dla bibliotekarzy. Są to: Lucyna Gierczak, Lucyna Michałowska i Małgorzata Urbaniak (biblioteka główna), Agnieszka Konieczna (czytelnia regionalna w Muzeum Regionalnym), Mirosława Molik (Filia Biblioteczna nr 1), Elżbieta Zwierzchowska (Filia Biblioteczna Kamionna) i Zofia Jokiel (Filia Biblioteczna Łowyń).
Oto niektóre z uczestniczek kursu: Gosia, Zosia, Mirka, Ziunia i Lucyna M. :-)A tak o kursie piszą sami autorzy:
Za pośrednictwem internetowego kursu dla bibliotekarzy „bibweb” pracownicy bibliotek otrzymują dostęp do składającego się z trzech modułów kursu, którego celem jest przyswojenie przez uczestnika praktycznej wiedzy na temat wykorzystania Internetu w pracy biblioteki.

Kurs podzielony jest na część ogólną, zawierającą omówienie zagadnień dotyczących Internetu, oraz część specjalistyczną, poświęconą wykorzystaniu fachowej wiedzy bibliotecznej. W części specjalistycznej omówiono np. rozwój technologii multimedialnych, które można zastosować w bibliotekach, a także strategie umożliwiające systematyczne wdrażanie i wykorzystywanie mediów elektronicznych w pracy bibliotecznej.

Ponadto uczestnicy kursu mają okazję zapoznać się z metodami motywowania pracowników biblioteki w obliczu wyzwań związanych z rozwojem techniki oraz wypracować argumenty pomocne przy pozyskiwaniu inwestorów samorządowych. Konkretne przykłady i ćwiczenia, kontrola procesu nauki, zadania egzaminacyjne i informacje o uzyskanych wynikach służą ugruntowaniu zdobytej wiedzy. Nie chodzi przy tym tylko o przyswojenie faktów, lecz przede wszystkim o wypracowanie metod i zdobycie wiedzy mającej zastosowanie w praktyce.
[źródło:http://www.bibweb.pl/file.php/1/portal/onas/oferta_bibweb.html]

Koncepcja [edukacyjna] kursu "bibweb" opiera się na wykorzystaniu możliwości, które pojawiły się wraz z upowszechnieniem Internetu - dzięki zastosowaniu nowego medium procesy nauczania i uczenia się mogą przebiegać niezależnie od siebie. Internet zapewnia dostęp do materiałów szkoleniowych i umożliwia nawiązanie komunikacji między uczestnikami kursu a zespołem prowadzącym. Połączenie koncepcji dostępu do informacji online z możliwościami komunikacji stanowi bez wątpienia zaletę prezentowanej oferty i odróżnia ją od tradycyjnych kursów nauczania na odległość. W porównaniu z zajęciami, które wymagają fizycznej obecności uczestników, szkolenia korespondencyjne, a w szczególności kursy e-learningowe, stwarzają szansę zdobywania kompetencji w sposób indywidualny i dostosowany do potrzeb. Niezależnie od miejsca i czasu uczestnicy mają nieograniczony dostęp do oferty edukacyjnej. [źródło: http://www.bibweb.pl/file.php/1/portal/onas/koncepcja_edukacyjna.html]